Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 mars 2020. Jesus och den samariska kvinnan