Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 januari 2017. Att erövra Anden: Att leva och verka av kärlek till Kristus