Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 14 september 2018. Jesu Kors och mitt kors