Det Heliga Korsets Upphöjelse

Kortpredikan 14 september 2022, Det Heliga Korsets upphöjelse

Vi firar invigningen av detta Jesu Moder Marias kloster. Året var 1991. Mässan firades i klostergården – i strålande sol (kyrkan var än­nu inte byggd). Klostrets inre gård har ofta setts som en bild för paradisets trädgård med livets träd i centrum. Detta träd är i sin tur en förebild till det he­liga korset, vars upphöjelse är dagens fir­ningsäm­ne.

Kortpredikan 14 september 2021, Det Heliga Korsets upphöjelse

Idag, för 30 år, sedan invigdes detta Jesu Moder Marias kloster. Året var 1991. Mässan firades i klostergården i strålande sol (kyrkan var än­nu inte byggd). Efter mässan var det många som ville gratulera. En ivrig gra­tulant, tillika donator av marken, skyndade fram och utropade: ”Himlen har landat!” Hans ord bekräftar hur man ofta sett klostrets inre gård som en bild för paradisets trädgård med livets träd i centrum. Detta träd är i sin tur en förebild till det he­liga korset, vars upphöjelse var och är dagens fir­ningsäm­ne.