Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 14 januari 2017. Att följa Jesus: Levi reste sig och gick genast