Lördag i 1:a veckan "under året"

Kortpredikan, S. Henrik, biskop och martyr, Finlands apostel, 19 januari 2019

Vad var det som fick Levi att stiga upp och följa Je­sus? Sannolikt var han van att hålla undan förakt­fulla ord om sig själv som tullindrivare. Han hade ju sålt sig till ockupationsmakten. An­d­ra kanske gra­tu­lerade honom för hans stora in­komster och be­hag­liga liv. Men det gav honom ingen glädje. Sna­rare förstärkte det självföraktet och dränerade honom på lusten att le­va.