Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 14 februari 2018. Det som försvagar människan: rädsla, resor och synd