Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 november 2022. Att hålla ut i Kristi tjänst