Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 juni 2021. Att endast vilja det heliga