Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 februari 2016. Kom och följ mig