Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 december 2015. Vad ska vi göra?