Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 april 2020. Passa på nu och bli andlig!