Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 april 2020. Att vara positiva vittnen för vår tro