Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 april 2017. Jesu eviga vänskap och kärlek