Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 september 2021. Är våra tankar verkligen Guds tankar?