Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 september 2019. Maria, vår ledstjärna