Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 november 2017. Är vi förståndiga eller oförståndiga?