Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 juni 2021. Att bära frukt som Herren söker