Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 september 2016. Att synda är att förlora