Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 februari 2024. Är med i eller utanför gemenskapen?