Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 mars 2019. Livets tre stora frestelser