Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 maj 2020. Endast Jesus Kristus är vägen till evigt liv