Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 juni 2018. Att tillhöra Jesu närmaste