Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 februari 2024. Och Gud gav mig bröder