Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 februari 2016. Fasta med Barmhärtighet!