Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 december 2020. Loreto och budskapet om att lyfta själen