Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 oktober 2023. Och Gud gav mig bröder