Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 november 2021. Alla döptas uppdrag att bli heliga