Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 mars 2017. Själens Storstädning: Fastan