Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 maj 2016. Den Helige Ande och vi har beslutat