Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 januari 2021. Maria och vår gemenskap med Gud