Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 januari 2018. Ett liv i tro som Maria