Pater Joseph Maria Nilsson. Är vi trovärdiga vittnen om vår tro?. Fastereträtt i Helsingborg. Predikan 31 mars 2019