Diakon Göran Fäldt. Predikan den 15 augusti 2023. Jungfru Marias Upptagning till Himlen