Diakon Göran Fäldt. Predikan den 13 november 2022. 33 söndagen under året