Diakon Göran Fäldt. Predikan den 12 mars 2023 i Norrköping. 3 söndagen i Fastan