Diakon Göran Fäldt. Predikan den 12 mars 2023. 3 söndagen i Fastan