Diakon Göran Fäldt. Predikan den 1 januari 2023. Guds Heliga Moder Marias Högtid