Vilket är vårt svar på framgångarna inom bioetiken? Påve Franciskus svarar med en uppmaning att försvara livet

1
min read

Vilket är vårt svar på framgångarna inom bioetiken? Påve Franciskus svarar med en uppmaning att försvara livet

sön, 03/27/2022 - 23:00
0 comments

Påvens video för mars månad om bioetikens utmaningar

Påvens marsvideo har just publicerats med den bönens intention som påven anförtror hela den katolska Kyrkan. Följ länken  Pope's Worldwide Prayer Network .

Den här månaden bemöter den Helige Fadern de nya utmaningar som bioetiken ställer oss inför i dagens värld. Han försäkrar inför utmaningarna att ”Vi alltid befrämjar livets försvar med bön och socialt handlande.” Videon har gjorts i samarbete med Påvliga akademien för livet.

Vilket kristet svar kan vi tänka oss i frågan om bioetiken?

 Ingen kan förneka att stora framsteg gjorts inom bioetiken under de senaste tio – tjugo åren. Det jämförelsevis nya forskningsområdet har att brottas med ekonomiska, sociala, ekologiska, etiska, biomedicinsk eller bioteknologiska utmaningar.

I intentionerna med bönen under mars månad uppmanar den Helige Fadern oss att bromsa upp den bioetiska utvecklingen framåt och inte ”gömma sig” för det konkreta forskningsområdet.

Franciskus ber kristna att ”främja försvaret för livet”. Bönen fortsätter att vara i centrum för de intentioner påven föreslår varje månad och som förnyas genom påvens Worldwide Prayer Network med hjälp av Pope’s video och appen Click to Pray eller också genom ”Social action”.

Kristna har i själva verket en uppgift att vara med i den allmänna debatten genom att låta sin röst bli hörd med lämpligt språk och begripliga argument i ett aktuellt socialt sammanhang. Det är vad den Helige Fadern nyligen påmint Påvliga akademien för Livet om. Innehållet får emellertid aldrig urvattnas och behovet av sammanhängande mänsklig utveckling måste hela tiden understrykas och bekräftas.

                                                                                                                        Göran Fäldt

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023