Vatikanens toppmöte om ”prästämbetets teologi” kommer att behandla flera diskussioner från de senaste synoderna

2
min read

Vatikanens toppmöte om ”prästämbetets teologi” kommer att behandla flera diskussioner från de senaste synoderna

fre, 04/16/2021 - 21:10
0 comments

Prefekten för Biskopskongregationen, kardinal Marc Ouellet, här på bild vid Vatikanens presskonferens 14 juni 2016, har meddelat att en särskild konferens kommer att äga rum i februari nästa år (foto: Daniel Ibanez/CNA).

 

Vatikanen – Kardinal Marc Ouellet meddelade i måndags att Vatikanen kommer att stå värd för ett teologiskt symposium om prästämbetet och att då frågor som kommit upp under de senaste synoderna, även det prästerliga celibatet, nedgången i kallelser och kvinnans roll i Kyrkan, kommer att tas upp. 

”Insikter i den gudomliga uppenbarelsen om Kristi prästadöme och Kyrkans delaktighet i detta prästämbete är en avgörande fråga för vår tid,” sa Kardinal Ouellet, prefekt för Biskopskongregationen, på presskonferensen den 12 april.

”Under synoderna om familjen, ungdomen och Kyrkan i Amazonas togs frågor upp som rörde prästämbetet; synodaliteten i hela dess vidd berördes också med tyngdpunkten på dopet som är grunden för alla kallelser,” sa kardinalen.

”Tiden har kommit för att gå vidare i reflektionerna och främja en kallelserörelse och därigenom ta del av Kyrkans olika erfarenheter globalt.”

Det internationella teologiska symposiet i Biskopskongregationens regi går av stapeln 17-19 februari 2022 i Vatikanen. Kardinal Ouellet sa att symposiet som har rubriken ”Mot en grundläggande teologi för prästämbetet” blir öppet för alla men är främst avsett för biskopar och för dem som har särskilt intresse för prästämbetets teologi.

”Med tanke på den innehållsliga bredden är det vår förhoppning att symposiet ska göra avtryck i Kyrkans efterforskande studium och uppmuntra till nya initiativ och publikationer,” sa kardinal Ouellet.

I sin presentation av det teologiska toppmötet 2022 om prästämbetet sa kardinalen, att symposiet ska bidra till ett klarläggande av relationen ”mellan de döptas prästämbete som Andra Vatikankonciliet lyft fram och biskoparnas och prästernas tjänande prästämbete som den Katolska kyrkan att alltid bekräftat och specificerat.”

”Rapporten från mötet ska inte ses som slutgiltig i nutid eftersom den innebär många pastorala anpassningar och kommer in på området ekumeniska frågor som inte kan ignoreras, och inte heller rörelser inom kulturerna som ställer frågor om kvinnornas plats i Kyrkan,” tillade han. När vi ställde frågan på presskonferensen om symposiet skulle gå tillbaka till diskussionerna på biskopssynoden 2019 om vigning av beprövade gifta män i den stora Amazonasregionen, de som ibland kallas vir probati, sa kardinal Ouellet som svar, att prästernas celibat inte kommer att vara huvudfrågan på toppmötet men att man skulle ha med sig frågan och gå igenom den.

”Vi är mycket medvetna om att celibatfrågan är viktig och den ska behandlas men det blir inte den centrala frågan under symposiet,” sa han. ”Det är inte ett symposium om celibatet i prästämbetet, som om den frågan nu skulle tas upp som grundläggande igen; perspektivet är bredare och ska utgå från dopet.”

Kardinal Ouellet gav ut en bok om den obrutna traditionen med det prästerliga celibatet i den latinska riten 2019: Friends of the Bridegroom: For a Renewed Vision of Priestly Celibacy.  

”Vi är alla medvetna om det låga antalet kallelser i många regioner, liksom spänningarna på grund av divergerande pastorala framtidsuppfattningar. Vi är också medvetna om de utmaningar som kommer av den kulturella mångfalden och migrationen. Vi får inte heller glömma bort de ideologier som ligger bakom de döptas vittnesbörd och hur prästernas tjänster påverkas i sekulariserade samhällen,” sa kardinalen på presskonferensen.

”Hur kan vi i den kontexten med alla de omvända döpta leva ett praktiskt missionerande liv utan en ny medvetenhet om den Helige Andes gåva till Kyrkan och till världen genom den Uppståndne Kristus?”

Kardinalen sa att Andra Vatikankonciliet ”återställt de döptas prästadöme i första ledet”, men tillade att ”syntesen som gavs av Konciliet inte nått in i Kyrkans liv.”

Han sa att ”symposiet kommer att bidra till ett fördjupande av denna fråga. Det handlar inte bara om organisation och rollfördelning utan om Kyrkans mysterium.”

                                                                                              Courtney Mares/CNA Vatikanen

Översättning till svenska för Katolsk Horisont, Göran Fäldt.

Not. Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj har i sin Skriftserie n:r 10 på svenska utgivit ”Det sakramentala äktenskapets teologi” av kardinal Marc Ouellet (2017 och 2019).

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna