Vatikanen påminner om att kardinal Pell hela tiden vidhållit sin oskuld

1
min read

Vatikanen påminner om att kardinal Pell hela tiden vidhållit sin oskuld

tors, 08/22/2019 - 14:34
Posted in:
0 comments

Bakgrund: Trots att kardinal Pells begäran om överprövning avslagits verkar han fortfarande ha stöd av Vatikanen som ”noterat” beslutet i en Australisk domstol.

Vatikanen påminner om att ”kardinalen hela tiden vidhållit sin oskuld” och att han fortfarande har rätt att anmäla besvär vid Högsta Domstolen som är högsta instans i Australiens rättsväsende.

 

Den Heliga Stolen har onsdagen den 21 augusti ”tagit ad notam” den australiska domstolens beslut att avvisa begäran om omprövning av rättegången. Kardinal George Pell dömdes den 13 mars 2019 till sex års fängelse för att ha förgripit sig sexuellt på unga pojkar.

 I en kommuniké som lästes upp för journalister av chefen för Mediainformationssalen, Matteo Bruni, påminde Vatikanen om att ”kardinal Pell hela tiden vidhållit sin oskuld” och att han fortfarande har rätt att anföra besvär till Högsta Domstolen som är högsta instans Australiens rättsväsende.

Underförstått, och med sin önskan att också stå offren nära, påminde den Heliga Stolen om att förre prefekten för Sekretariatet för ekonomifrågorna också kan komma att dömas i kyrklig rättsprocess.   

Men det är långt ifrån sagt att resultatet av denna kanoniska process kommer att bekräfta de australiska domarnas beslut. Troskongregationen bekräftade på onsdagen att den inte tänker påbörja sina förhandlingar förrän samtliga möjliga civila möjligheter uttömts.

”Den australiska rättvisan föredrar att framhärda i sina misstag”.

Ty även om Vatikanen officiellt upprepar sin respekt för de rättskipande myndigheterna i Australien vill många i ansvarsfull ställning inte dölja att de som privatpersoner inte har en högre uppfattning om rättskipningen i staten Victoria som dömt kardinalen.

Domstolen är mycket medveten om att den gjort ett dåligt arbete. Men för att inte förlora ansiktet står man hellre fast i sina misstag”, har en person i hög ansvarsställning för Vatikanens finanser i förtroende sagt till La Croix i början av sommaren. Personen i fråga har stått i nära samarbete med kardinal Pell i arbetet att reda ut den Heliga Stolens finanser.

                                                                                                         Nicolas Senèze

                                                              Översättning Göran Fäldt den 21 augusti 2019

 

Inlägget kommer från sidan www.la-croix.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna