Vad Mary Eberstadt sagt om Humanae Vitae på Notre Dameuniversitetet

3
min read

Vad Mary Eberstadt sagt om Humanae Vitae på Notre Dameuniversitetet

fre, 03/23/2018 - 17:16
0 comments

Mary Eberstadt. Foto: Wikimedia Commons 4.0

Författarinnan Mary Eberstadt talade inför studenterna på Universitetet Notre Dame (Indiana, USA) om ett 50-årigt dokument om preventivmedelsanvändningen. Hon menade att dokumentet var en kritisk studie av tillståndet i den samtida kulturen.

Seniorforskaren vid Faith and Reason Institute, Mary Eberstadt, har hållit föredrag vid Notre Dame’s Center for
Ethics and Culture, och klarlagt hur det profetiska budskapet i påven Paulus VI:s encyklika Humanae Vitae 1968 besannats.

”Den preventivmedelsteknik Paulus VI förutsåg öppnar en bökig Pandoras ask där de starkaste har övertaget,” sa Eberstadt i sitt tal till de studerande vid Notre Dame den 20 mars.

”Sedan en tid har det gått upp för oss att den sexuella revolutionen från 1960-talet vinner priset som ett av de mest omdanande avbrotten i människans historia,” hävdade Eberstadt. ”Återverkningarna kors och tvärs i hela världen – mikrokosmiska, makrokosmiska, moraliska, religiösa, politiska och andra liknande – är massiva.”

Eberstadt tog upp en artikel hon skrivit för tio år sedan och som publicerats i tidningen First Things till 40-årsjubileet av Humanae Vitae. ”Slutsatsen för tio år sedan är densamma i dag och kommer att vara densamma om tio år till, om hundra eller två hundra år till och se likadan ut”, sa Eberstadt. ”Den enkla slutsatsen är denna: Det globalt sett mest avhyvlade och missförstådda dokumentet på ett halvt århundrade är också det mest profetiska och klarläggande vi har i vår egen tid.”

För femtio år sedan menade de som försvarade preventivmedlen att aborter och barn till ogifta föräldrar skulle minska tack vare en pålitlig födelsekontroll, sa Eberstadt. Men i själva verket har de ökat, sa hon.

”I stället för att förhindra aborterna och de oönskade graviditeterna gick utvecklingen med effekterna av preventivmedlen och uppfinnandet av p-pillret åt ett rakt motsatt håll. Användandet av preventivmedel, aborterna och de utomäktenskapliga graviditeterna exploderade samtidigt.”

Enligt Eberstadt har aborttalen ökat som ett resultat av 1960-talets sexuella frigörelse och på grund av preventivmedlen i synnerhet. Som stöd för sina påståenden la hon fram ett antal bevis.

Hon sa att aborterna i första hand ökat därför att kvinnan själv i allt högre utsträckning fått bära ansvaret för graviditeterna. Medan kvinnorna på ett sätt ser ut att vara friare har preventivmedelsanvändningen minskat männens ansvarskänsla för graviditeterna. Som en följd känner de mindre ansvar i förhållandet till de gravida kvinnorna.

”När det nu är modern som har det fysiska valet att föda barnet får fadern genom den sexuella frigörelsen göra sitt sociala val av äktenskap och försörjning av barnet,” sa hon med citat av analyser av George Akerlof, Janet Yellen och Michael Katz.

Hon hävdade också att preventivmedlen främjar aborter på begäran därför att det gynnar planerna på en yrkesroll som är beroende av att barn kommer senare i livet. Om en oplanerad graviditet kullkastar sådana framtidsplaner ligger tanken på abort närmare till hands, sa hon.

Enligt Eberstadt hänger legaliseringen av preventivtekniken och aborterna ihop. Hon sa att rörelserna mot legalisering av abort alltid börjar med att metoder och medel för födelsekontroll blir vanliga och lättillgängliga.

”Det juridiska resonemanget för fritt användande av preventivmedel har använts för att rättfärdiga friheten att välja abort. Man kan inte ha det ena utan det andra.”

Eberstadt har nämnt att stödet för preventivmedlen inte är universellt närvarande.

Hon sa att många afrikanska länder har ”motstått försöken från reformatorer att anpassa sig till det sekulära västerländska sexualitetsprogrammet.”

Hon citerade ett öppet brev skrivet av författaren Obainuju Ekaocha, som föddes i Nigeria, och som svarade på ett preventivmedelsinitiativ från Melinda Gates: ”Jag ser att vi med dessa 4,6 miljarder dollar kommer att köpa ett elände åt oss. Jag ser hur initiativet kommer att köpa otrogna gifta män åt oss. Jag ser att det kommer att köpa upp tomma gator utan barnens oskuldsfulla tjattrande… Jag ser hur det kommer att köpa oss en pensionsålder utan barnens kärlek och omtanke om oss.”

Kontrasten mellan Afrikas preventivmedelsmotstånd och Japans demografiska nedgång är slående, påpekade Eberstadt. I Japan är ensamheten utbredd, särskilt bland äldre, som ofta dör ensamma.

Allteftersom den sexuella frigörelsens verkningar blir mer uppenbara har många protestantiska kristna omprövat sina tidigare positioner när det gäller preventivmedlen, sa Eberstadt.

”Fler och fler utanför Kyrkan drar, mot bakgrund av samma sociala haveri, slutsatsen att katolsk morallära ger saker och ting dess rätta namn och det inte bara när det gäller Humanae Vitae utan alla de gångna tusen åren av konsekvent undervisning.”

I sin sammanfattning sa Eberstadt att, medan människor ute i världen också i fortsättningen kommer att gå emot Kyrkans ställningstagande i preventivtekniksfrågan, kommer sanningen i Humanae Vitae ändå att fortsätta peka mot slutet för den sexuella frigörelserevolutionen.

”Att urskilja det senaste halva århundradets resultat är synonymt med att inse att den Katolska kyrkan gjorde rätt som ställde upp som ett motsägelsens tecken mot den ödeläggelse som den sexuella revolutionen skulle medföra; att tillmötesgå hela revolutionen har inneburit ett historiskt misslyckande för de kyrkor som försökt sig på det; och att sanningen i de dokument som anknyter till Humanae Vitae lyser allt klarare i skuggan av den nedmontering som kräver sitt pris därute.”

”Var stolta på rätt sätt över er Kyrka som har svaret på en av historiens största utmaningar,” uppmuntrade Eberstadt. Och låt aldrig någon klämma dit er för att vara katoliker som inte kan försvara Kyrkan.”

Källa: CNA/EWTN News) 20 mars 2018; övers. Göran Fäldt

https://www.catholicnewsagency.com/news/what-mary-eberstadt-told-notre-dame-about-humanae-vitae-52203

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023