Svarta Madonnan - miraklens och mysteriernas moder

3
min read

Svarta Madonnan - miraklens och mysteriernas moder

tors, 08/22/2019 - 16:28
0 comments

Maria spelade en avgörande roll i mänsklighetens frälsningsplan. Hon har uppenbarat sig för oss människor många gånger bl.a. i Lourdes, Fatima, Guadalupe och andra orter och ställen. Många under kan hänföras till Jungfru Marias förböner. Hon är den som man tillber i nöd och då man är tacksam för något. Hon är ju Guds moder. Undergörande Svarta Madonnor finns bl.a. i Tyskland (Altötting i Bayern), Schweiz (Einsiedeln), Polen (Czestochowa), Spanien (Montserrat) och på Sicilien (Tindari).

Det finns ett stort antal statyer, bilder och ikoner av Jungfrun. En omfattande kategori är de s.k. Svarta Madonnorna var hon har återgivits med svart hud – en svart kvinna som bär på ett svart Jesusbarn. För oss är kanske den Svarta Madonna ikonen i Czestochowa i Polen bekant. Många församlingar har gjort pilgrimsfärder dit. Men det är inte den ända orten var det finns en Svart Madonna. Endast i 30 europeiska länder, Ryssland och Ukraina finns det ca. 500 Svarta Madonnor i kyrkor, kloster och museer. De flesta finns i Frankrike med sina närmare 200 Svarta Madonna statyer och ikoner. Globalt finns det ytterligare hundratals Svarta Madonnor i många afrikanska länder, bl.a. den Svarta Madonnan i Soweto, Sydafrika, i Asien i synnerhet på Filippinerna och i många länder i Amerika. Traditionen med Svarta Madonnor gäller uttryckligen den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna.

Traditionen med att man återger Guds moder Maria med Jesusbarnet som en Svart Madonna staty eller ikon har historiskt tre förklaringar. Vissa forskare anser att den svarta hudfärgen på helgonet kan hänföras till förkristendomens fertilitetsriter, var den svarta färgen återspeglar den rika svarta jorden som är bra som odlingsmark.

Andra åter anser att färgen på Jungfrun kan hänföras till Gamla testamentets skönhetsuppfattning: ”nigra sum sed formosa”, ”jag är svart och vacker” (Höga Visan 1:5). Vissa anser att det var korsriddarna som på 1100- och 1200-talen hämtade med sig det svarta kvinnliga skönhetsidealet från Jerusalem och sina korsfärder. De Svarta Madonnorna blev allmänna under hela medeltiden, i synnerhet i de länder varifrån korsriddarna ursprungligen var hemma (Frankrike och nuvarande Belgien).

En fjärde förklaring till uppkomsten av Svarta Madonnor kan hänföras till det språk som Jesus talade, nämligen arameiska, var färgen svart symboliserar sorg och lidande. Jungfru Maria är ju vår moder som vi tillber i vår sorg och vårt lidande. Det är ju hon som ger oss tröst och framtidstro. Det är kanske lättare att be till en Svart Madonna som redan i sitt utförande symboliserar sorg.

Vår tids Svarta Madonnor härstammar huvudsakligen från Afrika varifrån de har tagit sina artistiska intryck. Den Svarta Madonnan blir allt mer kulturbetonad. I och med ökad immigration från Afrika kommer antalet Svarta Madonnor troligen att öka.

Hur har då bilden eller ikonen av den Svarta Madonnan blivit svart? Färgen har förklarats av forskare. Bilden eller statyn av Jungfru Maria och Jesusbarnet har helt enkelt ursprungligen målats svart ofta för att återspegla församlingsmedlemmarnas egen hudfärg. Detta är fallet i dagens Afrika. Den andra förklaringen är att statyn eller ikonen helt enkelt, över årens lopp, p.g.a. yttre omständigheter blivit svart. I fallet Einsedeln skadades den Svarta Madonnan i samband med politiska oroligheter. Madonnan restaurerades till ljus/vit, men p.g.a. församlingsmedlemmarnas påtryckning återställdes den svarta färgen. I fallet Le Puy i Frankrike förstördes den svarta statyn i samband med den Franska revolutionen. En ny beställdes och den fick kvarhålla sin svarta färg. Statyn kan tillbes i stadens katedral varifrån pilgrimsfärden till Santiago de Compostela inleds. Där finns också en Svart Madonna, så en pilgrim kan vandra hela rutten från en Svart Madonna till en annan.

Den tredje förklaringen är att i samband med kyrkobränder har madonnastatyn eller ikonen helt enkelt fått brand- rökskador och blivit svart. I vissa fall har man antagligen svartmålat Maria och Jesusbarnet i en ursprungligen ”vit/ljus” staty för att på så sätt få mera publicitet kring helgedomen och orten. Detta var fallet i synnerhet under medeltiden. Pilgrimsfärder var och är business och en Svart Madonna kan främja detta, anser man.

I Finland har vi inga statyer eller ikoner av Svarta Madonnor, däremot finns det i Sverige två, en i Lunds Domkyrka var den Svarta Madonnan med Jesusbarnet är infälld i en pelare i domkyrkans krypta. Den andra finns i Bohuslän i Skee kyrka. Det är den ända statyn av en Svart Madonna i Norden. Jesusbarnet, som Jungfru Maria håller, är halshugget och utan huvud.

Den katolska kyrkan i Finland är allt mer en immigrationskyrka med ett betydande antal katoliker från Afrika och länder var Svarta Madonnor hör till den katolska traditionen. Därför är det kanske på tiden att vi gällande bedjandet till Jungfru Maria tillgodoser våra nya stiftsmedlemmars kulturella och religiösa behov. Vi borde få en staty eller ikon av en Svart Madonna i en av våra kyrkor. Sankta Maria kyrkan i Mejlans kunde vara en naturlig plats tack vare det stora antalet mässor för afrikaner och andra invandrargrupper som hålls där.

                                                                                                     Jan-Peter Paul

 

Inlägget kommer från sidan www.fides.katolinen.fi

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024