Pro-life ledare säger att nordirländsk fri abortlag hindrar skyddet för de mest sårbara

5
min read

Pro-life ledare säger att nordirländsk fri abortlag hindrar skyddet för de mest sårbara

sön, 04/12/2020 - 11:26
Posted in:
0 comments

Pro-Life grupper demonstrerar i Dublin den 10 mars 2018 ’för att inte ändra grundlagsskyddet för de ofödda barnens rätt till liv.

CNA redaktionen, 1 april 2020. – När det brittiska parlamentets liberala abortlag blir gällande i Nordirland har Pro lifes ledare kritiserat lagen i skarpa ordalag och pekat på coronaviruset som bevis för att de mest utsatta och sårbara behöver skydd för livet.

”Varje ofött barn är viktigt oavsett ålder, kroppsliga funktioner, kön eller bakgrund. Han eller hon har rätt till beskydd i en gemenskap där alla är välkomna och är värda respekt,” sa de katolska biskoparna i Nordirland den 31 mars. ”Varje kvinna som står inför en oplanerad graviditet måste också av alla mötas med samma respekt. Hon har rätt till stöd och förståelse i varje social gemenskap där hon måste få skydd mot påtryckningar att abortera sitt barn.”

”När nu antalet dödsfall som orsakats av coronaviruset ökar och  ökar, påminner nyhetsjournalisterna ofta om att det bakom statistiken finns riktiga människor. Livet är det viktigaste för dem alla vilket kön, åldersgrupp eller eventuella handikapp de än är bärare av,” sa biskoparna som är medvetna om de stora regeringssatsningarna på patientvården och en skyddande arbetsmiljö för all personal. 

Tidigare tillät Nordirländsk lag abort bara om kvinnans liv var i fara eller om det fanns risk för hennes mentala och fysiska hälsa. De som stöder lagen har sagt att den har räddat fler än 100 000 tusen liv genom att undvika den liberala lag som trätt i kraft i andra delar av Storbritannien sedan 1967.

Den nya lagen och medföljande regelverk trädde i kraft den 31 mars. Det innebär att det saknas lagligt skydd för ofödda barn upp till 12:e veckan i graviditeten. I andra delar av Förenade kungariket är abort tillåten upp till 24:e veckan.

Läkare, färdigutbildade sjuksköterskor och barnmorskor kan utföra aborten under regelverket. Om kvinnans fysiska och mentala hälsa antas vara i riskzonen för henne är aborten laglig upp till 24 veckor. Det finns alltså ingen tidsgräns för att graviditeten betraktas som en risk för moderns liv eller för att det ofödda barnet kan antas vara olyckligt onormalt eller riskera allvarlig mental eller fysisk begränsning. Nordirländska pro-life gruppen Precious Life har riktat in sig på svaren till regeringens remissförfarande 2019. Cirka 79 % av de svarande röstade mot all abort i Nordirland.

Bernadette Smyth som är ordförande för Precious Life sa att ”flera tusen medlemmar i Precious Life i hela Nordirland har svarat med tydligt nej till förändring av lagen.”

”Ja ändå har vi sett det i veckan att Regeringen helt kan strunta i sin egen rundfrågning därför att de är så blodtörstiga och fasta i sin ståndpunkt att döda mänskligt liv med aborterna i Nordirland, till och med i en tid av aldrig skådad nationell kris,” sa Smyth vidare. ”Folk är så upprörda och totalt frustrerade att deras demokratiska röst bara ignorerats.”

”Det är absolut bedrövligt att få veta att en av de mest långgående och ytterligt inhumana abortlagstiftningar ska införas i Nordirland av den brittiska regeringen,” sa hon. ”Och detta trots att våra folkvalda återgick till riksdagen i Stormont i januari vid en tidpunkt då coronaviruspandemin fått ner Storbritannien på knäna.”

”Och mitt uppe i en nationell kris när människor i Nordirland och över hela världen står förenade i förståelsen av att allt mänskligt liv är dyrbart och måste beskyddas är den brittiska regeringen ändå beredd att förstöra oskyldigt och sårbart mänskligt liv i Nordirland,” sa hon.

De katolska biskoparna har också sagt att processen med remissförfarandet ”helt nonchalerats”.

Biskoparna har samtidigt som Precious Life gått ut med anmodan till lagstiftarna att förkasta abortbestämmelserna och sagt att ledamöterna i det nordirländska parlamentet också har ett visst inflytande. Påpekandet andas dock tveksamhet om ett sådan förkastande skulle gå igenom. 

Politikerna och de andra som opponerar mot regelverket bör inte ”bara eftergivet finna sig i att lagen ska träda i kraft”, sa de. I den utsträckning reglerna går utöver parlamentsbeslutet 2019 (Act of Parliament 2019) kan lagstiftarna förkasta dem.  Det traditionellt protestantiska, och med Storbritannien solidariska Democratic Unionist Party (DUP), har också kritiserat den nya abortlagen. DUP ledamoten i Nordirländska parlamentet, Paul Givan, sa att de var ”de mest långtgående och radikala abortlagarna i Europa.” 

”Det är en travesti att man låtit detta hända,” sa han och invände mot att lagarna infördes trots att den avbrutna regeringen i Stormont kunnat återvända i tjänst.

Trots att abortfrågan normalt ligger under det lokala styret har det brittiska parlamentets lagstiftning genomförts under en period då den nordirländska regeringen inte fanns på plats. De två partierna i det nordirländska parlamentet kunde ha förhindrat att lagen trädde i kraft men misslyckades att enas i ett regeringsbeslut på grund av en konflikt mellan de två ledande partierna, DUP och det näst största partiet, det nationalistiska Sinn Fein. Det nationalistiska Socialdemokratiska Arbetarpartiet lämnande också överläggningarna i ett avslutande kritiskt möte.

Inte bara de katolska biskoparna utan också ledare inom Irländska kyrkan (Church of Ireland), Presbyteranska Irländska kyrkan (Presbyterian Church in Ireland) och Irländska kyrkorådet har uppmanat det Nordirländska parlamentet att hålla ett extra möte för att förhindra abortlagen.

De nationalistiska partierna får traditionellt stöd av katolikerna i Nordirland. Sinn Fein har vänt om och stöder en abortlag medan en del ledare inom Socialdemokratiska Arbetarpartiet har gjort vissa uttalanden som välkomnar förändringarna.

Ledamoten i Sinn Féin MLA, Caoimhe Archibald, sa att ”det var bara rätt att kvinnan ska ha tillgång till aborttjänsten utan att behöva resa bort och att kvinnorna ska vara fria att välja vård på ett modernt och förstående sätt”.

Ledaren för det nya politiska partiet Aontú, Peadar Tóibin, hör till den nya regeringens nationalistiska kritiker: ”Rätten till liv är en mänsklig rättighet. Det är den viktigaste mänskliga rättighet någon kan ha. Utan rätten till liv kan ingen annan mänsklig rättighet garanteras,” sa han den 1 april. 

”Den kris vi nu upplever visar att allt mänskligt beteende i samhället förändrats. Vi vill skydda och bevara livet för de mest sårbara och utsatta. Det är vad vi i Aontú alltid förstått,” sa han. För att skydda andras liv måste vi ibland göra avkall på personliga val och på självständigheten. Frasen ”Min kropp, mitt val” klingar ihåligt och falskt när vi inser att vi i verkligheten är tillsammans med det som sker.”

Tóibin återgav vad Belfasts borgmästare från Sinn Féin sagt som replik till coronavirusets pandemi att ”Varje liv är viktigt.” ”Hyckleriet tar andan av en”, sa han. ”Den abortlag Sinn Féin hjälpt till att införa kommer att ta livet av tusentals ofödda.”

Tóibin har fortfarande en plats i Dail, som är Irländska Republikens lagstiftande församling. Han var vice inpiskare för Sinn Feins delegation i Dail. Han kastades ändå ut ur partiet för att han gav stöd åt de ofödda och gick emot laglig abort. Aontú finns med både i Republiken och i Nordirland som är en del av Förenade kungariket.

Han har anklagat Parlamentet i Westminster, Sinn Fein och ledarna för Socialdemokratiska arbetarpartiet (SDLP) att ha ”drivit igenom lag om abort på begäran i norra Irland mot folkets vilja.”

”Jag säger drev igenom, eftersom varje opinionsundersökning i norr visade att majoriteten män och kvinnor ansåg att abortfrågan inte skulle avgöras i London utan i norra Irland. Det var inte bara den allmänna opinionens åsikt. I det rättsliga perspektivet var det en självständighetsfråga för Nordirland. Det var de folkvalda som skulle besluta i frågan,” sa han.

Han ansåg inte att Sinn Fein gjorde rätt när de avvek från sin nationella ståndpunkt mot den brittiska lagen i Irland och istället varit lobbyverksamma för att Westminster skulle lagstifta för aborter på begäran i norr.”

”För första gången på 200 år av republikanskt styre har ledarna åkt till London med mössan i handen och bett dem lagstifta åt oss och Irland över huvudet på folket och mot deras vilja,” sa han och höjde rösten.

Människor inom Pro-Life i hela Irland säger att de oroar sig för att politiska beslut kommer att tillåta aborter i hemmet med hjälp av abortpiller under coronaviruspandemin.

Påtryckningar för att legalisera aborter i Nordirland ökade efter folkomröstningen 2018 som medförde legaliserad abort i Republiken Irland med ett röstresultat på 66% positiva till att ta bort det grundlagsskyddade skyddet för det ofödda barnets rätt till liv som är lika starkt som moderns rätt till liv.

Den nya lagen kräver att också samkönade äktenskap ska erkännas i Nordirland.

Översatt för Katolsk Horisont, april 2020, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024