Prästvigningen av Michał Łos

2
min read

Prästvigningen av Michał Łos

ons, 06/05/2019 - 20:47
0 comments

Prästkandidaten Michał Łos FDP var fullt upptagen med sina studier i S:t Luigi Oriones prästseminarium när han helt oväntat, som 31-årig högst levande och lycklig man, fick diagnosen akut cancer som bedömdes obotlig. Beskedet fick honom inte att ge upp sin önskan att som präst tjäna sina medmänniskor med Kristi kärlek.

Prästkandidaten Michał Łos var fullt upptagen med sina studier i S:t Luigi Oriones prästseminarium när han helt oväntat, som 31-årig högst levande och lycklig man, fick diagnosen akut cancer som bedömdes obotlig. Beskedet fick honom inte att ge upp sin önskan att som präst tjäna sina medmänniskor med Kristi kärlek.

Alla hans vänner och ordensbröder kände till hans livsinställning – „Ingenting kan skilja mig från Kristi kärlek“. Broder Michał började hoppas och bad att han, trots sin dödliga sjukdom, skulle få ta emot vigningens sakrament som diakon och präst. Om det så bara skulle bli en enda gång, önskade han få frambära Kristi offer i den heliga eukaristin för alla människor.

Hans önskan och bön blev hörda och med påven Franciskus‘ särskilda tillstånd och välsignelse blev han diakon -och prästvigd den 24 maj 2019 av biskop Marek Solarczyk av stiftet Warsaw-Praga på onkologen på ett sjukhus i Warsawa i Polen. Efter vigningen gav han alla närvarande välsignelsen. Orden ber nu alla som känner till fader Michał och hans situation att be för honom och för dem han av hela sitt hjärta   vill tjäna i sitt liv som diakon och präst.

 

En särskild bön känd i S:t Luigi Oriones orden är bönen av S:t Peregrine, som kan bes för alla svårt sjuka som kanske inte kommer att överleva:

                     BÖNEN TILL S:T PEREGRINE

                  (S:t Peregrines bön för dem som har cancer)

O store S:t Peregrine, du som kallats den ”Mäktige” och ”Undergöraren” därför att så många under skett som Du utverkat från Gud för dem som vänt sig till Dig.

Under så många år bar Du själv i kroppen denna cancersjukdom som förstör varje fiber i oss och som litade så mycket på all nåds källa när människors goda vilja och krafter inte kunde göra mer.

Du fick själv nåden att se Jesus stiga ner från korset och lindra dina smärtor och bära din tunga börda. Be Gud och Vår Fru att hela dem vi anförtror åt Dig, heliga Peregrine.

                  (Nämn här dina intentioner för andras helande i sjukdom)   

 

Michał Łos blev alltså lyckligt vigd först till diakon och sedan till präst i orden Den Gudomliga Försynens Söner, som grundades av Luigi Orione år 1893, och som främst arbetade  för föräldralösa barn och gatubarn i staden Tortona i nordvästra Italien. Orden utvecklades till att arbeta också för de äldre och handikappade i hela Italien, men senare också i Polen, Brasilien, Argentina och dåvarande Palestina.  

                             Gud vare lovad för prästämbetets gåva!

                                                                                                Katolsk Horisont

 

Obrazek prymicyjny

 

Obrazek prymicyjny

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024