Påven Franciskus godtar kardinal Robert Sarahs tillbakaträdande från kongregationen för gudstjänsterna

2
min read

Påven Franciskus godtar kardinal Robert Sarahs tillbakaträdande från kongregationen för gudstjänsterna

ons, 02/24/2021 - 10:53
0 comments

                                   Kardinal Robert Sarah (foto, Bohumil Petrik/CNA).

 

Vatikanen 20 februari, 2021 (CNA). – Påven Franciskus har i lördags godtagit Kardinal Robert Sarahs avskedsansökan som prefekt från kongregationen för gudstjänsterna och sakramentsförvaltningen.

Sarah som fyllde 75 i juni 2020 var äldste afrikanske prelat i Vatikanen och utnämnd till chef för gudstjänstkongregationen av påven Franciskus i november 2014. Han tjänstgjorde tidigare som ordförande för det påvliga rådet Cor Unum och som sekreterare för kongregationen folkens evangelisation.

Kardinalen som kommer från Guinea har skrivit en trilogi böcker som vunnit en stor läsekrets, “God or Nothing” (2015), “The Power of Silence” (2016), och “The Day Is Now Far Spent” (2019).  Sarah sa i Tweet den 20 februari att påven Franciskus godtagit hans avskedsansökan sedan han fyllt 75 år.

”Jag är i Guds händer. Den enda klippan är Kristus. Vi möts igen mycket snart i Rom och på andra håll,” skrev han på Twitter.

Kardinalen Sarah har under sin tid som prefekt för gudstjänstkongregationen fått ett rykte för uttalade åsikter om Kyrkan och världen. Han uppmanade prästerna 2016 att fira mässan ad orientem vilket fick en talesman för Vatikanen att säga att hans ord ”misstolkats.”

Kardinal Sarah motsatte sig under den första familjesynoden 2014 vad han ansåg media försökte göra, nämligen att ”påverka Kyrkan att ändra sin lära” om de homosexuella samlevnadsformerna. Han sa under familjesynoden 2015 att hoten mot äktenskapet och familjen som institution var ”det som den nazistiska fascismen och kommunismen var på 1900-talet och det som västerländsk homosexualitet, abortideologier och islamsk fanatism är idag.”

Sarah stod också mitt i en kontrovers med anledning av presentationen av en bok till vilken han själv varit medarbetare med påven emeritus Benedikt XVI i januari 2020, “From the Depths of Our Hearts,” (Ur djupen av våra hjärtan: om prästen, celibatet och krisen i Katolska kyrkan, Catholica förlag, 2020, övers. anm.) 

Boken, som har underrubriken “Priesthood, Celibacy, and the Crisis of the Catholic Church,” har framkallat motstridiga påståenden i vilken utsträckning påven emeritus varit involverad i projektet. Sarah försvarade sig på Twitter där han den 17 januari 2020 sa att han träffat Benedikt och ”att det inte fanns några missförstånd mellan dem.” I boken finns ett kapitel som tillskrivs Benedikt och ett som tillskrivs Sarah med inledning och slutord som skrivits gemensamt av båda.

Kardinal Sarah ansågs vara papabile eller kandidat till påveämbetet i den konklav som valde påven Franciskus. Sarah är född 1945 i Franska Guinea och prästvigdes 1969 för stiftet Conacry efter att ha studerat i Elfenbenskusten, Guinea, Frankrike, Senegal, Rom och Jerusalem. Sarah utnämndes till ärkebiskop av Conakry 1979 i en ålder av 34 år. Han behöll denna ställning till 2001 också under tiden för diktaturen under Ahmed Sékou Touré.

Sarah har visats stor uppskattning för sitt motstånd mot Sékou Tourés marxistiska diktatur och för att ha upprätthållit Kyrkans enhet som oberoende institution när katolska präster och lekmän utsattes för förföljelse. Påven Johannes Paulus II kallade Sarah till Vatikanen när han utnämnde honom till sekreterare för kongregationen för folkens evangelisering.

Han utsågs till ordförande i Påvliga Rådet Cor Unum i oktober 2010 och blev en månad senare upphöjd till kardinal. Under coronaviruspandemin i april 2020 sa Sarah i en intervju med den franska tidskriften Valeurs actuelles att sjuka och döende inte kan nekas sakramental hjälp av en präst.

Han sa: ”Prästerna måste göra allt de kan för att vara nära de troende. De måste göra allt som står i deras makt för att hjälpa de döende utan att göra det svårare för lokalansvariga och civila myndigheter.”

”Men ingen har rätt”, sa han vidare, ”att beröva en sjuk eller döende den andliga hjälp en präst kan ge. Det är en absolut och oförgänglig rättighet.”

Sarah insisterade i maj förra året att han felaktigt dragits in som undertecknare av ett kontroversiellt öppet brev som menat att organiserad makt kunde utnyttja pandemin för att sätta in en världsregering.

                                                                                                             Hannah Brockhaus

Översättning till svenska för Katolsk Horisont, februari 2021, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023