Pater Dariusz Kowalczyk SJ svarar James Martin SJ. Den polske teologen varnar för ”homoheresin”

4
min read

Pater Dariusz Kowalczyk SJ svarar James Martin SJ. Den polske teologen varnar för ”homoheresin”

tors, 08/30/2018 - 10:00
0 comments

P. Dariusz Kowalczyk SJ ock p. James Martin SJ. Fot. Dawid Tatarkiewicz/FORUM+By Kerry Weber (Wikimedia Commons)

”Enskilda, konkreta personer förtjänar alltid respekt och förståelse, men inte den skadliga ideologin som förkunnas av LGBT aktivisterna. Denna ideologi blir inte god av att man häller pseudo-evangelisk (låtsas evangelisk?) sås på den”- anser Professor Dariusz Kowalczyk SJ, dekanus för Teologiska Fakulteteten vid Påvliga Universitetet Gregoriana i Rom.

 

Från Aposteln Paulus till James Martin:

En uppmaning att öppna våra församlingar för LGBT-personer dvs. lesbiska, homosexuella män, bisexuella och transpersoner, riktades av den amerikanske jesuiten P. James Martin i Dublin under hans anförande på det Internationella Familjemötet. Den amerikanske jesuiten beklagade sig över att Kyrkan har sårat och fortsätter att såra LGT personer, som ju själva inte valt sin sexuella läggning. Däremot- anser han- kan de tillföra särskilda gåvor till Kyrkan. Fader Martin påminner att Gud älskar homosexuella, och därför borde även vi älska dem. Dessutom manar han till att likt Jesus stå på de förföljdas sida, och LGBT personer är förföljda. Den amerikanske prästen understryker att ifall Kyrkan hade lyssnat mer till LGBT samfundets röst skulle 90 proc. av homofobin och fördomarna mot denna grupp i världen att försvinna. F. Martin påminner vid detta tillfälle också om Jesus möte med den samariska kvinnan. Han konstanterar att Jesus inte straffade eller dömde henne utan lyssnade till henne. Det han inte nämner är dock att kvinna i Jesus känner igen Messias inte för att han var trevlig mot henne utan för att han sade till henne en högst otrevlig sanning: ” Du har haft fem män, och den som Du har nu, är inte din man”. James Martin tiger förvisso inte om behovet av omvändelse men understryker att för Jesus är gemenskapen viktigast, först därefter kommer omvändelsen, för vi alla är ju i slutändan syndare. Från apostolisk tid har Kyrkan först kallat till omvändelse, för att sedan kunna bli en del av de troendes gemenskap. Martin förefaller ändra på denna ordning. Det viktigaste, enligt honom, är att vara tillsammans. S:t Petrus däremot ropar i sitt första anförande: ”Se till att ni blir räddade undan detta vilsegångna släkte!” Apostlagärningarnas författare tillägger, att den som mottog Petrus undervisning blev döpt.

James Martins konferens (i Dublin- övers.anm) kan ses som ytterligare ett element i raden av många i processen att förändra Kyrkans lära gällande homosexualitet och så kallade sexuella minoriteter. Redan under Familjesynoden (i Rom 2014- övers. anm) försökte man putta fram några meningar om de homosexuella relationeras påstådda skönhet. Det fattas inte präster, däribland biskopar, som anser att det är bra att kommande länder inför s.k. ”homosexuella äktenskap”. Gång på gång hör man mummel om att i framtiden kunna välsigna homosexuella relationer. Anhängarna av denna sorts åsikter åberopar å ena sidan mänskliga rättigheter, demokrati, öppenhet och å andra sidan Guds barmhärtighet, som om barmhärtighet inte innebar syndernas förlåtelse, utan syndernas tillåtelse.

F. James Martin överraskade inte någon i Dublin. Han har ju flera gånger tidigare gett sig tillkänna för att vara mentor för en rörelse som skulle kunna kallas för ”Kato-LGBT”. Det är ju ingen mindre än Martin som övertygar oss om att glada och leende LGBT människor kommer att möta oss i himlen. Därför är det huvudsakliga problemet inte det som den amerikanske jesuiten sade under Internationell Familjemötet, utan att han av organisatörerna blev inbjuden till detta möte. Det är dock inget konstigt, om man beakter att en irländsk biskop, bp Leahy innan familjemötet konstaterade: ” I vårt land har vi haft en omröstning gällande samkönade äktenskap och många människor deltog i omröstningen. Alla är varmt välkomna deltagare av detta event som ska fira (celebrera?) familjen”. Denna sorts inbjudan av homosexuella par att delta i Internationell Familjemötet var inget enstaka. Frågan är, är detta en frukt av den Heliga Andes verkan som leder oss till sanningens fullhet? eller är det snarare tvärtom, något som skulle kunna kallas för ”den homosexuella heresin?”

Sådana som James Martin försöker övertyga oss att LGBT- personer är Evangeliets fattiga, förföljda, de som marginaliseras. Om de skulle bli förstådda och mottagna med öppenhet skulle de kunna berika Kyrkans liv. Men detta innebär ju praktiskt taget ett annamande av LGTB ideologin, och som en konsekvens av detta att vi går bort från en biblisk, kristen antropologi och att vi ändrar betydelsen av så grundläggande benämningar som: äktenskapet, familjen, könet. LGBT lobbyn är inte denna världens fattiga, utan ett mäktigt medialt- politisk maskineri. Den rullar som en vals genom världen och ändrar den civila lagstiftningen, förnekar naturlagen, den ingriper i barns uppfostran, redan från förskoleåldern, den förstör kulturen. Helt tvärtemot Martin anser jag att Kyrkans profetiska röst idag innebär att man motsätter sig LGBT ideologin, istället för att försöka hitta det goda i den. Enskilda, konkreta personer förtjänar alltid respekt och förståelse, men det gör inte den skadliga ideologin som förkunnas av LGBT aktivisterna. Denna ideologi blir inte god av att man häller en pseudo- evangelisk (låtsas evangelisk) sås på den.

 

Dariusz Kowalczyk SJ

 

Dariusz Kowalczyk SJDariusz Kowalczyk föddes 16 december 1963 i Minsk Mazowiecki (Polen). 1983 inträdde han i Jesu Sällskap (Jesuiterna). Han har studerat filosofi vid jesuiternas seminarium i Krakow (1985-1988) samt teologi vid jesuiternas Teologiska Fakultet Bobolanum i Warszawa samt Påvliga Universitetet Gregorianum i Rom. Han prakticerade på Vatikanradions polska sektion 1988-1990. Han prästvigdes 1994 i Warszawa. 1995-1999 var han assistent vid Gregorianska Universitetets Teologiska Fakultet i Rom. 1999 försvarade han sin doktorsavhandling i Dogmatisk teologi, skriven under ledning av Luis Ladaria Ferrera SJ (nuvarande prefekten för Troskongregationen). Sedan 1998 är han föreläsare i dogmatisk och fundamental teologi vid Jesuiternas teologiska fakultet ”Bobolanum” i Warszawa. 2002-2003 var han Rektor för Jesuiternas Kollegium i Warszawa. 2003-2009 var han provinsial för jesuiternas Wielkopolska- Mazowsze Provins. För närvarande undervisar han i dogmatisk teologi vid Påvliga Gregorianska Universitetet i Rom. Sedan 8 april 2013 är han dekan för ”Gregorianas” Teologiska Fakultet. Sedan 2011 leder han internettbloggen Areopag21. Han är återkommande publicist för de katolska tidskrifterna ”Idziemy” och ”Gosc Niedzielny”.

Översättning: K.Z., augusti 2018

Källa:

https://www.pch24.pl/ojciec-dariusz-kowalczyk-odpowiada-jamesowi-martinowi-sj–polski-teolog-ostrzega-przed-homoherezja-,62402,i.html

Gråbröderna

De senaste artiklarna