Padre Pios brev till påven Paulus VI om Humanae Vitae

1
min read

Padre Pios brev till påven Paulus VI om Humanae Vitae

lör, 08/04/2018 - 17:51
0 comments

Pope Paul VI (Pic Credit: These Stone Walls)

Påven den Salige Paulus VI

Inte fullt två veckor innan S:t Padre Pio av Pietrelcina dog sände han ett brev om Humanae Vitae till den Salige påven Paulus VI som själv kanoniseras den 14 oktober 2018.

Ers Helighet:

Med anledning av Ers Helighets möte med kapitelfäderna förenar jag mig i anden med mina bröder och frambär i en anda av tro, kärlek och lydnad till Hans storhet som ni representerar på jorden, mitt respektfulla ärebetygande till Er egen upphöjda person inför vilken jag ödmjukt böjer knä.

Kapucinorden har alltid varit bland de första i sin kärlek, trohet och vördnad för den Heliga Stolen. Jag ber Herren att vår ordens medlemmar förblir trogna och för vidare sitt allvar, sin religiösa askes, evangeliska fattigdom och lydnad till regeln och konstitutionerna i strävandet att förnya sig själva i en inre levande och djup anda – alltid villiga – att på minsta antydan av Ers Helighet utan dröjsmål stå Kyrkan till hands i hennes behov.

Jag vet att Ert hjärta lider mycket dessa dag på grund av det som händer i Kyrkan. Vi tänker på freden i världen, på alla folks behov i världen; men framförallt på någras avsaknad av lydnad, till och med katolikers, för den upphöjda undervisning Ni med stöd av den Helige Ande och i Guds namn har gett oss. Jag frambär för Ers Helighet mina dagliga böner och mitt lidande, de obetydligaste men uppriktiga förböner från den ringaste av era söner och ber Herren att ge er Sin nåds stöd och välsignelser för att kunna fortsätta längs den raka men ofta betungande vägen – till försvar för de eviga sanningar som aldrig tiden kan förändra.

I mina andliga söners namn och med hjälp av ”Bönegrupperna” tackar jag Ers Helighet för de tydliga och avgörande ord Ni talat i den nyligen utgivna encyklikan ”Humanae Vitae” och jag bekräftar än en gång min egen tro och min ovillkorliga lydnad till Era inspirerade riktlinjer.

Må Gud låta sanningen segra och må frid skänkas Hans Kyrka, folken på jorden få njuta lugn och Ers Helighet hälsa och välgång, så att dessa mörka moln må dra bort och Guds rådande segra i allas hjärtan genom alla kristnas högste Herde och det Apostoliska verket.

Jag lägger mig inför Era fötter och ber Er välsigna mig, mina ordensbröder och mina andliga söner, ”bönegrupperna”, alla de sjuka – att vi må kunna fullfölja det goda arbetet i Jesu Namn och under Ert beskydd.

                                    Ers Helighets ödmjukaste tjänare,

                                               Padre Pio, kapucin

                               San Giovanni Rotondo, 12 september 1968.

Padre Pios brev har insänts av fader Gordon J. Macrae den 25 juli 2018. Översättning till svenska, augusti 2018, Göran Fäldt.

http://thesestonewalls.com/gordon-macrae/padre-pios-letter-pope-paul-vi-humanae-vitae/

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024