Motu proprio för skydd av minderåriga

1
min read

Motu proprio för skydd av minderåriga

fre, 03/29/2019 - 20:56
0 comments

Påven har undertecknat tre nya dokument om skydd av minderåriga och utsatta personer.

Påven vid mötet om skydd av minderåriga i Kyrkan  (Vatican Media)

“Skyddet av minderåriga och sårbara personer är en integrerad del av evangeliets budskap” skriver påven Franciskus i inledningen av det apostoliska brevet. Påven klargör att det är allas plikt att generöst välkomna barn och sårbara personer och att skapa en säker miljö för dem samt att prioritera deras intressen.

Motu proprio

Tillsammans med den nya lagen för Vatikanstaten och nya riktlinjer för statens vikariat är målet med påvens motu proprio att ytterligare stärka de insitutionella och normativa ramarna för att förebygga och bekämpa missbruk mot barn och utsatta personer. Påven erkänner dessutom den anklagas rättigheter till en rättvis och opartisk rättegång, inklusive oskuldspresumtion, rättsstatsprincipen och proportionalitet vid domen. Vidare ger han nya normer för utbildning av Vatikanens tjänstemän och anställda om risker med utnyttjande, sexuella övergrepp och misshandel av barn och utsatta personer, liksom möjligheterna att identifiera och förebygga sådana brott.

Ny lag för Vatikanstaten

Vad gäller ny lag för Vatikanstaten innehåller den bland annat en definition av utsatta personer genom att att sårbara personer likställs med minderåriga. Dessutom att man ska tillhandahålla nya riktlinjer för att på olika sätt hjälpa övergreppsoffer och som även omfattar hjälp att anmäla detta till myndigheter.

Nya riktlinjer för Vatikanens vikariat

Nya riktlinjer för Vatikanens vikariat handlar om att noga respektera den nya lagarna och försäkra om omsorg och skydd av barn och sårbara vuxna. De nya riktlinjerna förbjuder dessutom å det bestämdaste kroppsaga eller tvinga barn och sårbara att bevara hemligheter eller filma eller fotografera barn utan föräldrars tillstånd.

Den nya lagen träder i kraft 1 juni och riktlinjerna för vikariatet träder genast i kraft och genomförs ad experimentum på tre år.

                                                                         Katarina Agorelius – Vatikanstaten

 

Inlägget kommer från sidan https://www.vaticannews.va/sv.html

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna