Martyrernas blod är Kyrkans sådd – Vandalernas kränkningar frestar våra kristna dygder

4
min read

Martyrernas blod är Kyrkans sådd – Vandalernas kränkningar frestar våra kristna dygder

lör, 08/17/2019 - 16:08
0 comments

                                                                                 Korsvägen i Fatima skändad

 

Den 26 juli i år har obekanta människor hällt färg över figurerna på korsvägen Valhinos, framför allt figurerna vid fjärde och sjätte stationerna. Med skamliga färger och fräcka ord har okända vanhelgat bilder av Vår Herre och Hans Heliga Moder Maria till de troendes stora sorg och förskräckelse.

Korsvägsstationerna är gåva från de troende

Hur ska vi kunna gottgöra för obscena hädelser av Guds moder Maria och Jesus själv, hatiska ord och människoförakt som smutsar ner de vackra statyerna som är gåvor av tacksamma kristna från olika delar av världen och som nu drabbar oss alla?

 Den sista tiden har vi i Kyrkan firat minnet av kristna bröder och systrar som velat följa Herren i hans lidande för världens skull och för Hans skull utgjutit sitt blod. Påsknatten ljuder varje år med Kristi seger över döden när martyrerna nämns och vi ber om deras förbön för oss själva och för människor i vår värld, fattiga som rika.

Kyrkans sanna martyrer firas med den heliga mässan och bön

Vi har nu den sista tiden firat minnet av Påven Sixtus II och hans fyra diakoner som halshöggs efter firandet av eukaristin i katakomberna 258, vi har firat den heliga Teresia Benedicta av Korset, mördad i det tyska koncentrationslägret Auschwitz 9 augusti 1942, vi har firat diakonen Laurentius, bränd till döds i Rom den 10 augusti 258 och vi firar den helige Maximilian Kolbe som gav sitt liv för en medmänniska i koncentrationslägret Auschwitz dagen före högtiden Marie Upptagelse 1941.

De glömda martyrerna måste helgonförklaras!

Hur många av Kyrkans präster som har mördats för sin tros skull går inte att räkna under alla förföljelser under århundradena. Hur många hundratals präster förnedrades och skändades under Spanska inbördeskriget och under nazismen i det tyska fånglägret Dachau? Hur många nunnor som arbetade för de äldre och för barnen valde döden i Herrens efterföljd 1943 för att skydda oskyldiga familjer och församlingspräster, som systrarna i Nowogródek som hört både till Polen och Vitryssland?

Förföljelse av den kristna tron – media tiger

Ska vi nu i vår egen tid i västerlandet förvåna oss över alla dessa vedervärdiga attacker på allt vi håller heligt och vördar som påminnelser om Herrens och Hans Heliga Moders liv. Det är den dyrbaraste skatt vi har! Ska vi bara stillatigande låta vandaliseringen av kyrkor och heliga platser pågå och fortsätta med ökande intensitet?

Vi får bara inte låta vår sorg och naturliga upprördhet förlama oss och gömma oss undan utan i stället hjälpa oss att be än ivrigare för våra fiender och anklagare, var de än dyker upp. Vi har verkligen en svår tid i Kyrkan som kräver vår egen omvändelse och vilja till botgöring. Nu ser det ut som om den onda makten vill få oss att bli upprörda i stället för att omvända oss och göra det som är gott av kärlek till Kyrkan och Kyrkans herre, Kristus. Men det kommer vi att motsätta oss med alla krafter!

Vi måste be och välsigna – det är vårt svar i prövningarna

Vi måste göra som Herren Jesus vill och befallt oss, be för dem som förföljer och göra gott mot dem som hatar oss. Vi kan naturligtvis inte stillatigande se vad som nu sker i världen, vandaler i Frankrike som vanhelgar vigvattensskålarna i kyrkan och drar ner vördade krucifix och kastar dem på soptippen, vi måste ställa upp i bön och protest när man vill utmana oss och tränger in i sakristian, som i en kyrka i Polen, för att stjäla kyrkliga liturgiska kläder för vigsel mellan samkönade. Vi måste ställa upp i bön och protest, nu senast efter vanhelgandet av korsvägsstationer i Fatima i Portugal.

Den 26 juli i år har obekanta människor hällt färg över figurerna på korsvägen Valhinos, framför allt figurerna vid fjärde och sjätte stationerna. Hur ska vi kunna gottgöra för obscena hädelser av Guds moder Maria och Jesus själv, hatiska ord och människoförakt som smutsar ner de vackra statyerna som är gåvor av tacksamma kristna från olika delar av världen och som nu drabbar oss alla?

Världens otack

Varifrån kommer detta hat och detta förakt som drabbat judar, kristna, hedningar och muslimer under 2000 år? Vår tro har byggt upp en kristen civilisation byggd på människans värdighet som Guds skapelse, vår religiösa praxis har byggt upp sjukhus och skolor, universitet och barnkrubbor med människors hjälp som ställt sig till förfogande i total självuppoffring. Många av dem har inte tvekat inför det blodiga martyriet av kärlek till Gud och nästan.

Varför har då människor kunnat välja att skända och vanhelga våra heliga symboler och trampa på våra fromma gärningar som uttrycker tacksamhet till Gud för att Han älskar oss och vill ge oss hopp och lycka här på jorden och en evig lön i himlen?  När vår livstid är över och vi står inför Gud har vi kanske tomma händer, eftersom vi själva inte kan göra något för att hindra ondskan, men vi har tron, hoppet och kärleken som är Guds gåvor till oss i det kristna dopet!

Vår Fru av Fatima – lär oss att be!

 Varför vill man smutskasta våra symboler och heliga platser bakom vår rygg? När vi nu firar helgonen, martyrerna, de som följt Jesus som hans lärjungar, när vi nu får fira Jungfru Marias Guds Moders upptagning till himlen den 15 augusti, är det uttrycket för vår gemenskap som människor och för vår strävan att göra gott i världen efter vår Herres Jesu Kristi lära och exempel. Det är vår glädje! Det gör oss alltid till glada människor även om vi ibland måste utgjuta många tårar av sorg för orättvisans skull.

Nej, rör inte mer vid våra heliga symboler. Låt oss hålla vår pilgrimsvandring i frid och fred med alla. Vi kommer att försvar dem i ord och handling! Vår Fru av Fatima och alla helgon, be för oss!

                                                                                                                      KH

Vår Fru av Fatima och alla helgon, be för oss!
Vår Fru av Fatima och alla helgon, be för oss!

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024